tisdag 24 mars 2009

Vet du vad som händer på nätet?

Internet är fantastiskt. Det är lätt att berömma nätet, men det är tyvärr lätt att glömma bort baksidorna. Ny statistik visar att nästan sex av tio tjejer mellan 15 och 18 års ålder uppger att de utsatts för oönskade sexkontakter på nätet, s k internetgrooming. Att unga tjejer och killar utsätts för den här typen av kontakter är skrämmande och än värre är att trenden verkar öka. Sedan 2005 har antalet försök till sexkontakter med unga tjejer ökat med nästan 20 procent. Det är en utveckling som vi varken kan eller får blunda för.

Det är dags att vi på allvar sätter stopp för all internetgrooming. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen och förslår ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, t ex på internet, där det finns risk för sexuella övergrepp vid ett möte med barnet.

Det betyder större möjligheter att ingripa redan när sexuella övergrepp planerats och kontakten med barn tas innan möjligheten till övergrepp sker. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år. Lagen – som föreslås träda i kraft redan 1 juli 2009 – är ett viktigt första steg mot internetgrooming och banar vägen för kraftfulla satsningar för ett säkrare internet.

Men en ny lagstiftning är bara en del av det som behövs. Alla föräldrar måste också ta ansvar för att unga inte far illa på nätet och det är viktigt att man som förälder tar sig tid och engagerar sig i sina barns internetvanor. Det som krävs är engagemang och upplysning om vad barn och ungdomar kan möta i olika chattrum och på communities.

Att vuxna tar sig tid att prata om farorna när man chattar med okända personer är viktigt för att komma åt de personer som så hänsynslöst använder dessa sidor på nätet med syfte att utnyttja unga tjejer. Det är viktigt att få unga tjejer att förstå detta och värna om sig själva och sin integritet. Även skolorna måste ta sitt ansvar med till exempel undervisning i farorna med internet för alla elever.

Internet är gränsöverskridande, men det är tyvärr även brottslighet. Vi behöver alla engagera oss mera för att se till att våra barn fortsatt kan nyttja internets goda sidor, utan att riskera fara. När internet växer ser vi tyvärr också att alltfler unga tjejer utsätts för internetgrooming. Ska vi sätta stopp för detta måste vi agera nu. I våra hem, i skolorna, i politiken, och främst av allt, på nätet.