måndag 31 augusti 2009

Stödjer du den organiserade brottsligheten?

Få vanliga människor kan tänka sig att lägga ett par tusenlappar i en insamlingsbössa för den internationella organiserade brottsligheten. Men det är precis vad man kan göra om man handlar på den svarta marknaden eller köper piratkopierade varor som t ex väskor, klockor eller kläder.

Många glömmer eller förtränger att den svarta ekonomin ofta försörjer den grova och organiserade brottsligheten. Genom att köpa svart eller piratkopior så stödjer man mörka krafter som man annars skyr som pesten.

Det finns en lockelse i att köpa en billig piratkopia. Man vill få del av originalets prestige och därigenom få ökat välbefinnande. Men det är inte bara olagligt, man stödjer även en storindustri som i bästa fall "bara" är kriminell - i värsta fall kan den finansiera terrorism och annan samhällsomstörtande verksamhet.

En annan aspekt av piratkopior är att få vet hur de tillverkas. Troligen produceras de i fabriker där omtanken om personalen minst sagt är bristfällig. Därför är risken stor att man stödjer barnarbete och människor som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Till det skenbart låga priset tillkommer ett påslag av mänskligt lidande och ett sådant pris vill vi inte betala.
De flesta människor är laglydiga och vill inte stödja grov kriminalitet Det är oftast enkelt att skilja på rätt och fel, på vad som är mitt och ditt. Människor är i stort sett laglydiga och vill göra rätt för sig. Det är bra eftersom rättssamhället ytterst vilar på den enskilda människans vilja att leva och uppträda lagligt.

Ibland rycker dock vissa på axlarna och tänker att "det är väl inte så farligt om jag…", men det är en farlig väg att gå. Att någon enskild person tar en genväg och anlitar svart arbetskraft, köper varor utan kvitto, köper piratkopior eller besöker svartklubbar är i praktiken försumbart, men om många människor tänker och agerar så är vi alla illa ute.

Därför handlar det inte om att man "sparar några tusen" genom att ta en moralisk genväg – man underminerar hela samhället genom att direkt eller indirekt stödja samhällsomstörtande kriminalitet. På sikt leder det till att man stärker den organiserade brottslighetens fotfäste. Det är knappast en utveckling som någon vanlig människa eftersträvar.

Alliansen har infört en rad reformer som ROT-avdraget och hushållsnära tjänster. De underlättar för människor att agera lagligt och ekonomiskt. Reformerna innebär alltså att man dels gör en privatekonomisk besparing, man bidrar till att skapa fler jobb på en vit marknad och att man sätter käppar hjulen för den organiserade brottsligheten.

Dessutom – konsumentskyddet vid fel i vara eller tjänst gäller enbart de som agerar laglydigt. Genom att låta bli att köpa piratkopior här hemma eller utomlands så minskas risken för att stödja barnarbete, slaveri och grov internationell brottslighet.

söndag 30 augusti 2009

Skärpt syn på brottsbekämpning

Alla Malmöbor vet att situationen i Rosengård är allvarlig. Situationen kunde dock ha varit värre om det inte hade varit för den förbättrade polisnärvaron i området. Öppen och konstruktiv samverkan mellan boende och polisen är en förutsättning för lugn och trygghet.
Den ökade polisnärvaron i Rosengård är ett direkt resultat av Alliansens satsningar på förebyggande och ingripande brottsbekämpning. I våras utexaminerades ett rekordstort antal poliser från våra polishögskolor och fler är väg. Vi får dock inte invaggas i falsk trygghet – trots att goda resultat har uppnåtts återstår mycket.

Brottsbekämpningen hade länge varit eftersatt. Därför var en av våra absolut viktigaste frågor i valet 2006 att återställa förtroendet för polis och rättsväsende. Vi har således ökat antalet poliser. Under förra året fick Malmö en ny polis varje vecka och totalt har vi 703 närpoliser i Skåne, varav 219 i Malmö. Skåne har nu totalt fler än 2 300 poliser.
Samtidigt fortsätter vi upprustningen av hela rättskedjan - poliser, åklagare, domstolar och kriminalvård. Hittills har rättsväsendet fått 2,5 miljarder mer. Nästa år har vi 20 000 poliser - 3 000 fler än 2006. Den organiserade brottsligheten bemöts med 200 personer fördelade på nio aktionsgrupper, varav en här i Malmö.

Vi har skärpt strafftiden för mord och förbättrat samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Dessutom hoppas vi kunna skärpa straffen för våldsbrott. Den organiserade brottsligheten bemöts med nya tvångsmedel som buggning samt förverkande av vinster och tillgångar från brottslig verksamhet, t ex fastigheter, fordon och pengar.

Samtidigt satsas kraftfullt på insatser för att öka kvinnofriden och minska våldet mot kvinnor. Att minska kvinnors utsatthet är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Alliansen tar brottsligheten både i Sverige om inom EU på stort allvar. Straffskärpning för brottslingarna och omsorg för brottsoffren ökar tryggheten och rättssäkerheten. Det har vi medborgare rätt att kräva av rättssamhället – både i Sverige och i Europa.