fredag 25 september 2009

Jättetack för ert stöd!

Nu är rösterna rösterna i provvalet i Skåne färdigräknade. Resultaten i sin helhet kan ni se här.

Även om resultatet i sig inte är avgörande för den slutgiltiga placeringen på riksdagsvalsedeln vill jag ändå framföra mitt stora tack till alla er som har röstat på mig.

Jag är mycket glad över ert stöd och det förtroende som ni har visat mig. Min ambition är att visa mig värdig ert förtroende och arbeta vidare för Malmö och Skåneregionen.

Alla som är engagerade inom politiken vet att den mest avgörande faktorn till framgång är den grad av förtroende man kan få hos partivänner och väljare.

Nu gäller det vi fortsätter att arbeta gemensamt för att få förnyat förtroende hos väljarna i Skåne och i Sverige. Vi ska också arbeta hårt för borgerlig majoritet i Malmö

Alliansen har effektivt visat att borgerligheten är mycket bra på att leda vårt land.

onsdag 16 september 2009

Fler poliser gör skillnad

Allians för Sverige tillför ytterligare fyra miljarder till rättsväsendet för i år och nästa år. Satsningarna under mandatperioden är därmed de största någonsin. Skälet till de stora satsningarna är det arv den förra socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig där brott och otrygghet tilläts breda ut sig över landet.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Brottsligheten ska minska och människors trygghet fortsätta att öka. Allians för Sverige har därför gjort en kraftig upprustning av hela rättsväsendet från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård.

Under mandatperioden höjs rättsväsendets anslag med drygt 5 miljarder. Dessutom har engångsvisa tillskott gjorts med nära 2,5 miljarder. Alliansens ansvarstagande för Sveriges ekonomi har möjliggjort satsningarna trots kärva ekonomiska tider.

Genom de stora tillskotten i budgeten kan antalet poliser öka kraftigt. Under mandatperioden ökar antalet poliser med drygt 2 500 och Sverige kommer nästa år att ha 20 000 poliser. Så många poliser har Sverige aldrig tidigare haft. Fler poliser gör skillnad och gör det möjligt att långsiktigt säkra tryggheten genom ökad polisnärvaro.

Det är viktigt för alla och inte minst för människor som bor i områden med ett stort utanförskap.Miljardförstärkningen ska komma människor till del genom färre brott och färre brottsoffer, fler brott som klaras upp och kortare tid mellan brott och rättegång.

Samhället ska tidigare och tydligare ingripa mot ungdomars brottslighet och straffen för våldsbrott kommer att skärpas under mandatperioden.

Arbetslinjen och de insatser som genomförs för att bekämpa utanförskap och segregation har brottsförebyggande effekter.

I områden och miljöer där många människor saknar arbete, där missbruk och sociala problem finns, ökar risken att dras in i kriminalitet och missbruksberoende.

Alliansens arbete med att rusta rättsväsendet och att stärka arbetslinjen lägger grunden för att långsiktigt skapa ett tryggare Sverige där hederlighet och arbete ska löna sig.

torsdag 3 september 2009

Moderater välkomnar Kommunals utredning

Tänk dig att ditt hem brinner eller att du blivit akut sjuk. Brandkår eller ambulans är på väg, men kommer inte fram eftersom ungdomar kastar sten på dem. Hur skulle det kännas? Hur känns det för utryckningspersonalen som inte sällan riskerar livet för att rädda våra liv och egendom?

På senare tid har media uppmärksammat attacker mot brandmän. Under flera år har brandmän och ambulanspersonal utsatts för stenkastning över hela landet, främst i storstadsregionerna.

Det handlar inte om några oskyldiga upptåg. Tvärtom handlar det ofta det om planerade aktioner. Ibland ringer man efter ambulans bara för att kunna kasta sten på den när den anländer. Det övergår vårt förstånd hur sådana gärningsmän ”tänker” när de begår sådana avskyvärda handlingar.

Överfallen undergräver samhällstryggheten. Om ambulanser och brandkår behöver poliseskort för att kunna nå olycksplatsen kanske hjälpen kommer för sent. Om vi tvingas tvivla på samhällets förmåga att ge undsättning är vi alla illa ute. Alla goda krafter oavsett partifärg måste samarbeta för att få slut på detta samhällssabotage.

Den här utvecklingen ger anledning till rejäl oro och därför både uppskattar och välkomnar vi Kommunals engagemang och snabbutredning av problemen. Även Brandmännens riksförbund har vädjat om en lagändring. De vill se en lagändring så att angrepp mot utryckningspersonal samlas under ett eget kapitel i brottsbalken. Deras oro är berättigad och rättsamhället måste snabbt finna en lösning.

Välfärd är vård och skola, omsorg och arbete. Välfärd är också rätten att känna sig trygg, både på gator och torg såväl som i hemmet.