torsdag 29 januari 2009

Metallstölder drabbar hela samhället

Metallstölderna ökade lavinartat under högkonjunkturen. Nu kan trenden förhoppningsvis ha vänt. Polisen i Lund har häktat två män misstänkta för titanstölden i Lund i somras. Då stals över 60 ton titan från Alfa Laval.
I juli 2008 dömdes fem män till fängelse av Göteborgs tingsrätt för omfattande metallstölder. Domen var ett direkt resultat av polisprojektet Kopparorm i Västra Götaland. Trots att organiserad brottslighet ligger bakom prioriteras metallstölder lågt av Rikspolisstyrelsen. Det är märkligt givet den stora ökningen av metallstölder de senaste åren. Därför borde erfarenheterna från Kopparorm användas nationellt.

Stölderna är förödande för de drabbade och effekterna hotar samhällets infrastruktur. Järnvägen mellan Skåne och Blekinge utsätts regelbundet för stölder så att trafiken stoppas. Radiomaster slaktas på sina delar så att radiotrafiken slås ut. Kraftbolag blir bestulna på sina kablar vilket hotar elförsörjningen. Frågan är om inte kabelstöld borde rubriceras som sabotage.

Metall är en anonym produkt. Det är enkelt att ta bort ägarmärkning vilket lockar skumma skrothandlare och hälare. Den internationella efterfrågan gör tillväxtländer i Asien mindre nogräknade. Därför måste problemet uppmärksammas på internationell nivå – även inom EU.

Förrförra året fick Rikskriminalen i uppdrag att kartlägga metallstölderna eftersom samlad kunskap om skadeverkningarna på samhället saknades. Kartläggningen gav tyvärr inte några större resultat. Det är beklagligt och kan i värsta fall medföra ödesdigra konsekvenser för samhället och företagen.

Samhället måste anpassa brottsrubricering och straffsatser utifrån metallstöldernas farliga samhällseffekter. Att stjäla metall är ingen småkriminalitet. Det påverkar samhällets funktion i grunden, främst infrastrukturen som vi alla är beroende av. Därför ligger det i allas intresse att metallstölderna stoppas.

torsdag 22 januari 2009

Trendbrott mot MC-brottsligheten

Onsdagen den 7 januari dömdes en av ledarna för Bandidos till nio års fängelse för bl a två bilbomber. Han satt redan bakom lås och bom när domen föll för misshandel av ett rättegångsvittne. Domen är en seger för samhället, men tyvärr rätt ovanlig. Ibland blir gangsterledare föremål för missriktad beundran, vilket nyligen visades av Carolina Gynnning som ansåg att Hells Angels-ledaren var ”en jättego kille”.

Problemet är dock större än grodor från en tv-kändis. Många ungdomar föds och lever i utanförskap. De saknar ofta goda förebilder som inspirerar till de fantastiska utvecklingsmöjligheter som vårt land erbjuder i form av utbildning och arbete. De goda förebilderna har stor betydelse för ens personliga utveckling.

Om livet har präglats av stängda dörrar, diskriminering och utanförskap påverkas självkänslan negativt. Då kan ett skenbart bekymmerslöst gangsterliv te sig lockande. Denna utveckling är oroande och måste stoppas. Därför är domen mot Bandidosledaren en klar signal att samhället inte accepterar kriminalitet som självförverkligande.

Samhället måste bemöta den organiserade kriminaliteten och gängen med genomtänkta och kraftfulla åtgärder. Alliansens paket består av en rad kraftfulla insatser.

Vi satsar på fler poliser. Vi säkerställer upprustningen av polisen och då kan målet förverkligas med 20 000 poliser år 2010. Vi fullföljer arbetet med straffskärpningar så att grova brott bemöts strängare och att återfallsbrott leder till högre straff.

Vi vill se en bred mobilisering mot grov organiserad brottslighet. Vi kraftsamlar ytterligare för att kunna slå tillbaka mot den brottslighet som kanske utgör det största enskilda hotet mot samhället. Vi presenterar särskilda insatser riktade mot ungdomsbrottslighet som kan vara inkörsporten till grov kriminalitet. Vi vill säkerställa att brottsoffer ska få upprättelse.

Därför utses 200 specialtränade poliser som i nio aktionsgrupper ska fokusera på den organiserade brottsligheten. En av dem placeras i Malmö redan nu i sommar. Aktionsgrupperna ska samarbeta med Säpo och olika myndigheter som skatteverket, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården m fl.

Vi sammanlänkar även rättsväsendet med andra politikområden. En väl fungerande skola, arbete eller sysselsättning har stor betydelse för förebyggandet av brottslighet. Kommunerna spelar också en stor roll i brottsbekämpningen. Frågor som bygglov och serveringstillstånd är kommunala frågor och rätt beslut i dessa frågor kan minska den organiserade brottsligheten.

Många yrkeskriminella lever på bidrag och skattefiffel och därför måste vi undanröja möjligheterna för dem att missbruka välfärdssystemen. Det har lyckats förr – Al Capone dömdes aldrig för våldsbrott eller mord, utan han dömdes till elva års fängelse för skattebrott. Det visar att ingen går säker för lagens långa arm.