fredag 3 oktober 2008

Skriftlig fråga om metallstölder

Metallstölderna ökade lavinartat under högkonjunkturen. Nu kan trenden förhoppningsvis ha vänt. Polisen i Lund har häktat två män misstänkta för titanstölden i Lund i somras. Då stals över 60 ton titan från Alfa Laval.

I juli 2008 dömdes fem män till fängelse av Göteborgs tingsrätt för omfattande metallstölder. Domen var ett direkt resultat av polisprojektet Kopparorm i Västra Götaland. Trots att organiserad brottslighet ligger bakom prioriteras metallstölder lågt av Rikspolisstyrelsen. Det är märkligt givet den stora ökningen av metallstölder de senaste åren. Därför borde erfarenheterna från Kopparorm användas nationellt.

Mot denna bakgrund ställer jag en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask. Frågan och svaret kan läsas här.