måndag 24 maj 2010

De rödgrönas ointresse för rättspolitik

Allt sedan Socialdemokraterna presenterade sitt samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har frågor om gemensam politik undvikits. Vi har frågat hur kompromissen kring rättspolitiken skulle utformas – skulle t ex Vänsterpartiet få igenom sitt krav på halvtidsfrigivning av fängelsedömda? Svaren skulle komma i den gemensamma skuggbudgeten den 3 maj och vi har väntat tålmodigt. Men rättsväsendet nämns inte med ett enda ord i vänsterpartiernas gemensamma budgetförslag. Oppositionen har konsekvent undvikit att berätta hur man ser på kriminalpolitiken och på finansieringen av rättsväsendet.

Under mandatperioden har alliansregeringen ökat antalet poliser med drygt 2 800. Vi har gjort rekordstora anslagstillskott för att människor ska känna att rättsväsendets myndigheter finns tillgängliga. Vi har genom lagstiftning gett polis och åklagare verktyg för en mer effektiv brottsbekämpning. Vi gjorde detta för att vi efter många år av nedprioriteringar och besparingar såg ett stort behov av ökade insatser för att förkorta handläggningstiderna, öka rättssäkerheten och stärka både tillgängligheten och förtroendet för rättsväsendet.

Vi vill att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, där våld och kriminalitet förebyggs och där brott utreds och leder till tydliga konsekvenser. Om vänsterpartierna får regeringsmakten är dock sannolikheten stor att Alliansens satsningar varit förgäves. Genom sin gemensamma budget visar nämligen Vänstern, med all önskvärd tydlighet, sitt ointresse för rättspolitiken.

I de skuggbudgetar som oppositionspartierna lade i höstas skilde sig anslagen till rättsväsendet med över en miljard mellan partierna. Såväl Vänsterpartiets som Miljöpartiets förslag innehöll stora besparingar på rättsväsendets myndigheter. Men oppositionen tycks inte ha någon ambition att komma överens.

I de arbetsgrupper som oppositionen har bildat för att utforma en gemensam politik saknas någon ansvarig för rättsväsende och brottsbekämpning. Med en vänsterregering är risken därför stor för att samhället kommer visa samma ointresse för den som haft inbrott, blivit rånad eller våldtagen, som oppositionspartierna nu visar för hela det kriminalpolitiska området.

Vi inom Alliansen har tagit fram en omfattande rapport om hur vi vill fortsätta göra Sverige tryggare. Under nästa mandatperiod handlar mycket om hur vi stärker kampen mot ungdomsbrottslighet och grov brottslighet, effektiviserar rättsväsendets myndigheter samt får olika delar av samhället att samverka för att förebygga och beivra brott.

Vi vill även verka för tydligare proportionalitet mellan brott och straff genom att fortsätt skärpt påföljd för grova brott. I rapporten konkretiseras vår politik i en mängd gemensamma förslag. Vår fråga kvarstår dock. Vilken är oppositionens gemensamma politik i rättsfrågor?

torsdag 29 april 2010

Föredragning i Kammaren om Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet"

Torsdagen den 29 april föredrogs i Kammaren "Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet". Läs mer här.

Fråga till äldre- och folkhälsoministern

Torsdagen den 29 april var det frågestund i Kammaren. Denna gång ställde jag en fråga till statsrådet Maria Larsson om "Tillgången till datorer på äldreboenden". Läs mina frågor och de svar jag fick här.

onsdag 21 april 2010

SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem

Onsdagen den 21 april föredrogs justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU20 SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem (prop. 2009/10:86).

Läs mer här.

fredag 9 april 2010

Fråga till utbildningsministern

Torsdagen den 8 april ställde jag en fråga till utbildningsminister Jan Björklund om "Skolans arbete mot ungdomskriminalitet" i samband med Riksdagens frågestund. Frågan och svaret kan ni läsa här.

torsdag 1 april 2010

Drängavdrag men inte pigavdrag

För tre år sedan införde Alliansen avdrag för de hushållsnära tjänsterna, det sk RUT-avdraget. Oppositionens kritik, med socialdemokraterna i spetsen, var dock märklig. De ansåg att reformen var förnedrande för kvinnor och kallade den föraktfullt för pigavdrag. Att ersätta någon för att städa i någons hem var kränkande för den som utförde tjänsten.

Detta resonemang är rätt märkligt eftersom socialdemokraterna själva har infört en liknande reform, det sk ROT-avdraget, tre gånger (1993, 1996 och 2004). Avdraget innebär att man får skatterabatt för renovering och ombyggnad av fastigheter som utförs – oftast av manliga hantverkare. Organisationen Industrifakta menar att ROT-reformen gav 3,5 gånger högre intäkter till staten än kostnaden för reformen. ROT-reformen påverkade även sysselsättningen positivt samtidigt som den minskade den svarta sektorn inom branschen.

Erfarenheterna från denna typ av reformer är alltså synnerligen positiva, framför allt om man betänker att det var socialdemokraterna själva som introducerade reformen. En bra idé förblir dock en bra idé och det var därför som Alliansen återinförde ROT-avdraget 2008. RUT-avdraget infördes 2007 och förhoppningen var att återskapa ROT-avdragets goda effekter på samhällsekonomin genom ökad sysselsättning, minskad svart sektor och att förbättrat vardagsliv för familjer och äldre.

En nyligen publicerad rapport av Almega visar att RUT-avdragen har varit en stor succé. Över 11 000 nya jobb har skapats, 23 000 nya kunder tillkommer varje månad och branschen beräknas omsätta 2,4 miljarder i år. Reformen skapar alltså nya jobb, den sänker trösklarna till arbetsmarknaden och den ger staten skatteintäkter som kan omsättas i välfärd. Enligt organisationen Företagarna ger RUT-avdraget mer tillbaka i skatteintäkter än vad det kostar.

Hela 78 procent av befolkningen uppskattar reformen och bland rödgröna väljare är 70 procent positiva. Dessutom kom tre av fyra anställda direkt från utanförskapet. När såg vi en sådan blocköverskridande uppskattning för en reform senast?

Trots dessa positiva siffror är det socialdemokratiska partiet emot. I höstas togs ett kongressbeslut om att avskaffa RUT-företagen vid ett eventuellt maktskifte och MP håller med S. V är dock som vanligt emot. Detta innebär att en eventuell rödgrön regering stoppar RUT-företagen och de anställda blir arbetslösa

Kanske beror det rödgröna motståndet på missriktad jämställdhet? ROT-avdragen gynnar byggbranschen där huvudsakligen män arbetar. Men RUT-avdragen främjar en bransch som domineras av kvinnor. De rödgröna är således för drängavdrag, men emot pigavdrag. Det är förödmjukande att svabba ett golv men inte att lägga det. Det är kränkande att putsa ett fönster men inte att montera det.

Om man nu säger sig stödja jämställdhet och underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden, då borde bevarandet av RUT-avdragen, RUT-företagen och 11 000 jobb vara självklart.

fredag 26 mars 2010

Fråga till migrationsministern

Torsdagen den 25 mars var det frågestund i Kammaren. Jag ställde en fråga till migrationsminister Tobias Billström om "Försörjningskrav vid anhöriginvandring". Mina frågor och de svar som jag fick kan ni läsa här och här.