måndag 24 maj 2010

De rödgrönas ointresse för rättspolitik

Allt sedan Socialdemokraterna presenterade sitt samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har frågor om gemensam politik undvikits. Vi har frågat hur kompromissen kring rättspolitiken skulle utformas – skulle t ex Vänsterpartiet få igenom sitt krav på halvtidsfrigivning av fängelsedömda? Svaren skulle komma i den gemensamma skuggbudgeten den 3 maj och vi har väntat tålmodigt. Men rättsväsendet nämns inte med ett enda ord i vänsterpartiernas gemensamma budgetförslag. Oppositionen har konsekvent undvikit att berätta hur man ser på kriminalpolitiken och på finansieringen av rättsväsendet.

Under mandatperioden har alliansregeringen ökat antalet poliser med drygt 2 800. Vi har gjort rekordstora anslagstillskott för att människor ska känna att rättsväsendets myndigheter finns tillgängliga. Vi har genom lagstiftning gett polis och åklagare verktyg för en mer effektiv brottsbekämpning. Vi gjorde detta för att vi efter många år av nedprioriteringar och besparingar såg ett stort behov av ökade insatser för att förkorta handläggningstiderna, öka rättssäkerheten och stärka både tillgängligheten och förtroendet för rättsväsendet.

Vi vill att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, där våld och kriminalitet förebyggs och där brott utreds och leder till tydliga konsekvenser. Om vänsterpartierna får regeringsmakten är dock sannolikheten stor att Alliansens satsningar varit förgäves. Genom sin gemensamma budget visar nämligen Vänstern, med all önskvärd tydlighet, sitt ointresse för rättspolitiken.

I de skuggbudgetar som oppositionspartierna lade i höstas skilde sig anslagen till rättsväsendet med över en miljard mellan partierna. Såväl Vänsterpartiets som Miljöpartiets förslag innehöll stora besparingar på rättsväsendets myndigheter. Men oppositionen tycks inte ha någon ambition att komma överens.

I de arbetsgrupper som oppositionen har bildat för att utforma en gemensam politik saknas någon ansvarig för rättsväsende och brottsbekämpning. Med en vänsterregering är risken därför stor för att samhället kommer visa samma ointresse för den som haft inbrott, blivit rånad eller våldtagen, som oppositionspartierna nu visar för hela det kriminalpolitiska området.

Vi inom Alliansen har tagit fram en omfattande rapport om hur vi vill fortsätta göra Sverige tryggare. Under nästa mandatperiod handlar mycket om hur vi stärker kampen mot ungdomsbrottslighet och grov brottslighet, effektiviserar rättsväsendets myndigheter samt får olika delar av samhället att samverka för att förebygga och beivra brott.

Vi vill även verka för tydligare proportionalitet mellan brott och straff genom att fortsätt skärpt påföljd för grova brott. I rapporten konkretiseras vår politik i en mängd gemensamma förslag. Vår fråga kvarstår dock. Vilken är oppositionens gemensamma politik i rättsfrågor?