onsdag 21 april 2010

SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem

Onsdagen den 21 april föredrogs justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU20 SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem (prop. 2009/10:86).

Läs mer här.