söndag 30 augusti 2009

Skärpt syn på brottsbekämpning

Alla Malmöbor vet att situationen i Rosengård är allvarlig. Situationen kunde dock ha varit värre om det inte hade varit för den förbättrade polisnärvaron i området. Öppen och konstruktiv samverkan mellan boende och polisen är en förutsättning för lugn och trygghet.
Den ökade polisnärvaron i Rosengård är ett direkt resultat av Alliansens satsningar på förebyggande och ingripande brottsbekämpning. I våras utexaminerades ett rekordstort antal poliser från våra polishögskolor och fler är väg. Vi får dock inte invaggas i falsk trygghet – trots att goda resultat har uppnåtts återstår mycket.

Brottsbekämpningen hade länge varit eftersatt. Därför var en av våra absolut viktigaste frågor i valet 2006 att återställa förtroendet för polis och rättsväsende. Vi har således ökat antalet poliser. Under förra året fick Malmö en ny polis varje vecka och totalt har vi 703 närpoliser i Skåne, varav 219 i Malmö. Skåne har nu totalt fler än 2 300 poliser.
Samtidigt fortsätter vi upprustningen av hela rättskedjan - poliser, åklagare, domstolar och kriminalvård. Hittills har rättsväsendet fått 2,5 miljarder mer. Nästa år har vi 20 000 poliser - 3 000 fler än 2006. Den organiserade brottsligheten bemöts med 200 personer fördelade på nio aktionsgrupper, varav en här i Malmö.

Vi har skärpt strafftiden för mord och förbättrat samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Dessutom hoppas vi kunna skärpa straffen för våldsbrott. Den organiserade brottsligheten bemöts med nya tvångsmedel som buggning samt förverkande av vinster och tillgångar från brottslig verksamhet, t ex fastigheter, fordon och pengar.

Samtidigt satsas kraftfullt på insatser för att öka kvinnofriden och minska våldet mot kvinnor. Att minska kvinnors utsatthet är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Alliansen tar brottsligheten både i Sverige om inom EU på stort allvar. Straffskärpning för brottslingarna och omsorg för brottsoffren ökar tryggheten och rättssäkerheten. Det har vi medborgare rätt att kräva av rättssamhället – både i Sverige och i Europa.