torsdag 22 januari 2009

Trendbrott mot MC-brottsligheten

Onsdagen den 7 januari dömdes en av ledarna för Bandidos till nio års fängelse för bl a två bilbomber. Han satt redan bakom lås och bom när domen föll för misshandel av ett rättegångsvittne. Domen är en seger för samhället, men tyvärr rätt ovanlig. Ibland blir gangsterledare föremål för missriktad beundran, vilket nyligen visades av Carolina Gynnning som ansåg att Hells Angels-ledaren var ”en jättego kille”.

Problemet är dock större än grodor från en tv-kändis. Många ungdomar föds och lever i utanförskap. De saknar ofta goda förebilder som inspirerar till de fantastiska utvecklingsmöjligheter som vårt land erbjuder i form av utbildning och arbete. De goda förebilderna har stor betydelse för ens personliga utveckling.

Om livet har präglats av stängda dörrar, diskriminering och utanförskap påverkas självkänslan negativt. Då kan ett skenbart bekymmerslöst gangsterliv te sig lockande. Denna utveckling är oroande och måste stoppas. Därför är domen mot Bandidosledaren en klar signal att samhället inte accepterar kriminalitet som självförverkligande.

Samhället måste bemöta den organiserade kriminaliteten och gängen med genomtänkta och kraftfulla åtgärder. Alliansens paket består av en rad kraftfulla insatser.

Vi satsar på fler poliser. Vi säkerställer upprustningen av polisen och då kan målet förverkligas med 20 000 poliser år 2010. Vi fullföljer arbetet med straffskärpningar så att grova brott bemöts strängare och att återfallsbrott leder till högre straff.

Vi vill se en bred mobilisering mot grov organiserad brottslighet. Vi kraftsamlar ytterligare för att kunna slå tillbaka mot den brottslighet som kanske utgör det största enskilda hotet mot samhället. Vi presenterar särskilda insatser riktade mot ungdomsbrottslighet som kan vara inkörsporten till grov kriminalitet. Vi vill säkerställa att brottsoffer ska få upprättelse.

Därför utses 200 specialtränade poliser som i nio aktionsgrupper ska fokusera på den organiserade brottsligheten. En av dem placeras i Malmö redan nu i sommar. Aktionsgrupperna ska samarbeta med Säpo och olika myndigheter som skatteverket, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården m fl.

Vi sammanlänkar även rättsväsendet med andra politikområden. En väl fungerande skola, arbete eller sysselsättning har stor betydelse för förebyggandet av brottslighet. Kommunerna spelar också en stor roll i brottsbekämpningen. Frågor som bygglov och serveringstillstånd är kommunala frågor och rätt beslut i dessa frågor kan minska den organiserade brottsligheten.

Många yrkeskriminella lever på bidrag och skattefiffel och därför måste vi undanröja möjligheterna för dem att missbruka välfärdssystemen. Det har lyckats förr – Al Capone dömdes aldrig för våldsbrott eller mord, utan han dömdes till elva års fängelse för skattebrott. Det visar att ingen går säker för lagens långa arm.