torsdag 29 januari 2009

Metallstölder drabbar hela samhället

Metallstölderna ökade lavinartat under högkonjunkturen. Nu kan trenden förhoppningsvis ha vänt. Polisen i Lund har häktat två män misstänkta för titanstölden i Lund i somras. Då stals över 60 ton titan från Alfa Laval.
I juli 2008 dömdes fem män till fängelse av Göteborgs tingsrätt för omfattande metallstölder. Domen var ett direkt resultat av polisprojektet Kopparorm i Västra Götaland. Trots att organiserad brottslighet ligger bakom prioriteras metallstölder lågt av Rikspolisstyrelsen. Det är märkligt givet den stora ökningen av metallstölder de senaste åren. Därför borde erfarenheterna från Kopparorm användas nationellt.

Stölderna är förödande för de drabbade och effekterna hotar samhällets infrastruktur. Järnvägen mellan Skåne och Blekinge utsätts regelbundet för stölder så att trafiken stoppas. Radiomaster slaktas på sina delar så att radiotrafiken slås ut. Kraftbolag blir bestulna på sina kablar vilket hotar elförsörjningen. Frågan är om inte kabelstöld borde rubriceras som sabotage.

Metall är en anonym produkt. Det är enkelt att ta bort ägarmärkning vilket lockar skumma skrothandlare och hälare. Den internationella efterfrågan gör tillväxtländer i Asien mindre nogräknade. Därför måste problemet uppmärksammas på internationell nivå – även inom EU.

Förrförra året fick Rikskriminalen i uppdrag att kartlägga metallstölderna eftersom samlad kunskap om skadeverkningarna på samhället saknades. Kartläggningen gav tyvärr inte några större resultat. Det är beklagligt och kan i värsta fall medföra ödesdigra konsekvenser för samhället och företagen.

Samhället måste anpassa brottsrubricering och straffsatser utifrån metallstöldernas farliga samhällseffekter. Att stjäla metall är ingen småkriminalitet. Det påverkar samhällets funktion i grunden, främst infrastrukturen som vi alla är beroende av. Därför ligger det i allas intresse att metallstölderna stoppas.